Nieuw Biogarantie-label legt nadruk op eerlijk en lokaal

Belgisch Biogarantie-label legt nadruk op eerlijke handel en lokale oorsprong

Met het nieuwe Biogarantie Belgisch-label benadrukken biologische producenten de lokale herkomst van hun product. Bovendien zij er criteria rond eerlijke handel. Doel is om de biologische producten van Belgische ondernemers en op basis van Belgische grondstoffen herkenbaarder te maken voor de consument. Alsook om een kostendekkende prijs voor de landbouwer te verzekeren.

Een product dat het Biogarantie Belgisch-logo draagt, is geproduceerd in België en ook het primaire ingrediënt moet in België geteeld zijn.

Daarnaast wordt er voor elke productiesector een berekeningsmodel ontwikkeld om een ‘eerlijke’ referentieprijs te berekenen voor de boer. Eerlijke handel is echter meer dan alleen een eerlijke prijs. Eerlijke handelsvoorwaarden zijn gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. Er dient dan ook minstens één overleg per jaar plaats te vinden tussen de producent en zijn afnemer over volumes, prijsbeleid en kwaliteitsvoorwaarden met het doel om afspraken te maken voor minstens één jaar. Verder is ook een korte betalingstermijn de basis van een duurzame handelsrelatie. De betaling aan de landbouwer dient binnen de 30 dagen na levering te gebeuren.

Bron: BioForum Vlaanderen